Botilbud

Vinklens botilbud er for borgere med nedsat funktionsevne og/eller udviklingsforstyrrelse. Det er overvejende unge borgere, der bor på Vinklens adresser.

""

Tåsingegade

Bostedet Vinklen Tåsingegade er almen boliger §105 og med støtte efter serviceloven §85 opgangsbofællesskab til 12 borgere på Østerbro.
""

Stubmøllevej

Bostedet Vinklen Stubmøllevej er et § 107 midlertidigt servicelov tilbud med 17 pladser.
""

Hans Knudsens Plads

Bostedet Vinklen Hans Knudsens Plads ligger på Østerbro og er et §107 midlertidigt servicelov-tilbud med 12 pladser.
""

Thomas Laubs Gade

Bostedet Thomas Laubs Gade Team 1 og Team 2 ligger på Østerbro og er almen boliger §105 og med støtte efter serviceloven §85.