Thomas Laubs Gade

  • ""
Bostedet Thomas Laubs Gade Team 1 og Team 2 ligger på Østerbro og er almen boliger §105 og med støtte efter serviceloven §85.

Målgruppen for Thomas Laubs Gade er borgere med nedsat kognitiv funktionsevne i alderen 18 til 40 år. De borgere, der bor her nu, er i alderen 19 til 53 år. Der bor i alt 29 borgere i Thomas Laubs Gade. Der er 14 borgere tilknyttet Team 1 og 15 borgere tilknyttet Team 2. Det er en forudsætning, at borgeren modtager pension for at kunne afholde udgiften til lejligheden.

Thomas Laubs Gade er døgndækket. Medarbejderne møder ind mandag til torsdag fra kl. 7.00 til kl. 22.30, fredag fra kl. 7.00 til kl. 23.00, lørdag og søndag fra kl. 7.30 til kl. 22.30. Den vågne nattevagt dækker alle borgerne i Thomas Laubs Gade.