Tåsingegade

Bostedet Vinklen Tåsingegade er almen boliger §105 og med støtte efter serviceloven §85 opgangsbofællesskab til 12 borgere på Østerbro.

Der er i alt 14 borger tilknyttet Vinklen Tåsingegade.

Målgruppen er borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, borgere med medfødt hjerneskade og eventuel psykiatrisk overbygning. Målgruppens alder er 18-50 år. Hovedparten af borgerne er beskæftiget i dagtilbud eller beskyttede arbejdspladser. Det er en forudsætning, at borgeren modtager pension for at kunne afholde udgiften til lejligheden.

Der er 3,5 medarbejdere ansat, og de er på arbejde i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 19.00. Lørdag fra kl. 13.00 til kl.19.00 og søndag fra kl. 12.00 til kl. 20.00. Uden for disse tidsrum kan borgerne kontakte medarbejderne eller den vågne nattevagt på botilbuddet i Thomas Laubs Gade for råd og vejledning, enten telefonisk eller ved at henvende sig personligt.

Kost

Borgerne sørger selv for at lave morgenmad og frokost i deres lejligheder. Borgerne har mulighed for at tilmelde sig fælles aftensmad fem dage om ugen i fælleslejligheden på 2. sal. På hverdagene mandag, torsdag og fredag leveres mad fra vores samarbejdspartner i Vordingborggade, som er en del af Captum i CSBB. Her deltager beboerne i klargøring af maden, borddækning og andre opgaver, som knytter sig til måltidet, da det er en del af deres botræning og arbejde med sociale kompetencer. Tirsdag og onsdag spises der i Kulturhuset Pulsen, som er et netværkstilbud i CSBB. Søndag aften laver borgerne aftensmad, typisk er det tre til fire borgere, der laver maden sammen. Borgerne vælger retter, de kan lave selvstændigt. Opstår der behov for hjælp, kan de hente en medarbejder. Borgerne sørger selv for mad om lørdagen.

Fysiske rammer

Tåsingegade på Østerbro er et opgangsbofællesskab i et almennyttigt boligbyggeri i beton. Byggeriet er fra 60’erne og er ikke handicapvenligt ift. fysiske handicaps som fx kørestol. Der er fire etager med svalegang, hvoraf Tåsingegade har 1. og 2. sal.

Tåsingegade har seks etværelses lejligheder på 44 m2 med bad, køkken og altan. Derudover er der seks toværelses lejligheder på 57 m2 med bad, køkken, stue, soveværelse og altan. På 1. sal er der et fællesrum i forbindelse med medarbejdernes kontor. På 2. sal er der en fælleslejlighed med køkken, toilet og stue med TV. Borgerne anvender fælleslejligheden på 2. sal til fællesspisning, socialt samvær, hygge, husmøder og møder med pårørende. Der er vaskeri, cykelkælder og hobbyrum i kælderen samt et kælderrum til alle lejligheder.

Nærområdet

Tåsingegade ligger tæt ved Østerbrogade, hvor der er mange gode indkøbsmuligheder. Svanemølle Station ligger ca. 500 meter fra Tåsingegade og ca. 300 meter fra Tåsingegade går bus 4a og 1a. Fælledparken ligger ca. 500 meter væk, hvor der er rig mulighed for rekreativ udfoldelse.

Tilgang

I Tåsingegade har vi fokus på det ikke dirigerende paradigme. Vi arbejder bevidst ud fra tankegangen om at gøre borgeren til en aktiv medspiller i sit eget liv og give borgeren mulighed for at gøre egne erfaringer, som på sigt fremmer udviklingen.

For os handler det om at give slip på vores egne forestillinger og dagligt stille os selv spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske? Hvis vi f.eks. på forhånd har en forestilling om, at hvis borgeren får sit dankort udleveret, så vil vedkommende gå ned og hæve alt, hvad der står. Så bliver der ikke særlig meget plads tilbage til udvikling. Borgeren bliver fastlåst og de dominerende historier får lov til at overtage.