Tåsingegade

  • ""
Bostedet Vinklen Tåsingegade er almen boliger §105 og med støtte efter serviceloven §85 opgangsbofællesskab til 12 borgere på Østerbro.

Der er i alt 14 borger tilknyttet Vinklen Tåsingegade.

Målgruppen er borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, borgere med medfødt hjerneskade og eventuel psykiatrisk overbygning. Målgruppens alder er 18-50 år. Hovedparten af borgerne er beskæftiget i dagtilbud eller beskyttede arbejdspladser. Det er en forudsætning, at borgeren modtager pension for at kunne afholde udgiften til lejligheden.

Der er 3,5 medarbejdere ansat, og de er på arbejde i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 19.00. Lørdag fra kl. 13.00 til kl.19.00 og søndag fra kl. 12.00 til kl. 20.00. Uden for disse tidsrum kan borgerne kontakte medarbejderne eller den vågne nattevagt på botilbuddet i Thomas Laubs Gade for råd og vejledning, enten telefonisk eller ved at henvende sig personligt.