Stubmøllevej

  • ""
Bostedet Vinklen Stubmøllevej er et § 107 midlertidigt servicelov tilbud med 17 pladser.

Målgruppen for Vinklen Stubmøllevej er unge borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser i alderen 18-30 år, pt. er borgerne mellem 21- 30 år. De unge borgere er primært på kontanthjælp, og den pædagogiske praksis fokuserer på afklaring ift. borgernes beskæftigelse, fx afklaringsforløb, STU (særlig tilrettelagt uddannelse) samt den fremtidige boform.
Der er 5 ansatte. Medarbejderdækning er på hverdage, at der minimum er én vagt fra kl. 7.30 til kl. 22. Der kan være tidspunkter på op til 3-4 timer, hvor der ikke er medarbejdere til stede, da de kan være ude med en borger. Borgerne kan altid kontakte medarbejderne på mobiltelefon. Der ringes tilbage, hvis der indtales en besked på svareren med ønske herom. I weekenden er der medarbejdere fra kl. 12-22. Om natten kan borgerne kontakte en nattevagt telefonisk eller visuelt via en skærm på adressen eller en App på borgerens egen telefon mellem kl. 23.00 og 7.30. Nattevagten vil også være fysik tilstede på adressen nogle timer om natten.