Selv- og medbestemmelse

Vi afholder beboer/husmøder sammen med beboerne i de enkelte teams 1 gang pr. måned.

Husmøde

Møderne beskæftiger sig med trivsel, aftaler og leveregler i de enkelte teams. Derudover har møderne fokus på udvikling af medbestemmelse i teamet og på Vinklen. Nogle teams bruger desuden møderne til at planlægge menuen for den kommende periode.

Demokrati, selv- og medbestemmelse til møderne

Demokrati, selv- og medbestemmelse er et gennemgående tema på husmøderne i alle teams, og beboerne arbejder med tilrettelæggelse af møderne. Det vil sige, at beboerne er med til at bestemme, hvordan mødet skal foregå, hvem der er mødeleder og hvordan de kommer til orde, samt hvad der skal på dagsorden.

Beboerne har i en længere periode arbejdet med, at:

  • fortælle hinanden om deres personlige styrker
  • give udtryk for, hvad de drømmer om i forhold til deres dagligdag og fremtid
  • skabe en god dialog med hinanden
  • have indflydelse på valget af kontaktperson
  • folketings- og kommunalvalg
  • emner til behandling i Centerrådet og beboerrådet.