Pårørendesamarbejde

For de fleste beboere er forældre og andre pårørende de mest gennemgående personer i deres liv.

En god og stabil kontakt til pårørende har stor betydning for de unges fortsatte udvikling og trivsel.

Den viden og indsigt, som forældrene besidder om den unges liv, erfaringer og interesser er af væsentlig betydning for os, der skal hjælpe de unge i dagligdagen. Derfor lægger vi vægt på, at samarbejdet med pårørende fungerer godt. Vi har derfor fastlagt en række principper og samarbejdsmuligheder. Dokumenterne er vedlagt nederst på siden.

Centerråd

Centerrådet består af beboerrepræsentanter fra alle bosteder i CSBB, samt bruger-repræsentant fra beskæftigelsesdelen CAPTUM, under CSBB, samt centerchef, medarbejdere og pårørenderepræsentanter for borgere med tilknytning til CSBB.

Her arbejdes der med tiltag og emner fra forvaltningen, kommunen, centret og organisationerne i CSBB, og centerrådet fungerer som ”kanal” ift. at få holdninger, forslag og ideer formidlet videre i ”systemet”.

Centerrådet samarbejder med politikere fra stat og kommune, handicaporganisationer som fx LEV og ULF samt Borgercenter Handicap.

Formand for centerrådet er Centerchef Tina Kejser.

Se mere om Centerrådet på CSBBs hjemmeside: CSBB.kk.dk eller kontakt Vinklen for yderligere information.