Medstyrende teams

Vinklen er organiseret i medstyrende teams.

Medstyrende teams betyder, at alle medarbejdere på Vinklen har egne kompetence- og ansvarsområder og teambudgetter. 

De medstyrende teams' arbejdsopgaver
De enkelte teams varetager i høj grad de opgaver, som afdelings- eller teamledere typisk står for. Det enkelte team sørger for, at alle udviklingstiltag i forhold til beboerne er koordineret på en måde, så alle er enige, og det er sikret, at udviklingstiltagene reelt kan gennemføres. Der er ikke udelukkende tale om administrative forhold, men i høj grad også faglige områder. Det er hver teams opgave at føre kontrol med, at opgaverne løses efter de aftaler, der er indgået med ledelsen.

Udvalg og mødestruktur på Vinklen
På Vinklen og i CSBB har vi en lang række udvalg og mødestrukturer, der opsamler, koordinerer og videreudvikler det, som foregår på Vinklen og i CSBB. Det er for eksempel det sundhedsfaglige udvalgs opgave at sikre, at de mål, opgaver og tiltag, vi igangsætter og/eller som kommer fra kommunen/staten, implementeres og udvikles på hele Vinklen. Arbejdet med målene foregår efter den fastlagte plan.

CSB - Et center med medstyre
CSBB – Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse har udarbejdet et medstyrekoncept, der beskriver hvordan centret er struktureret ift. medstyre.

Læs mere om Centrets organisation på hjemmesiden: www.csbb.kk.dk