Kvalitetsudvikling og målstyring

Kvalitetsudvikling og målstyring har optaget os gennem mange år. På Vinklen ønsker vi, at vores indsats giver optimalt udbytte for borgeren.

Kvalitetsudvikling og målstyring har optaget os gennem mange år. På Vinklen ønsker vi, at vores indsats giver optimalt udbytte for borgeren.

Derfor er vi hele tiden opmærksomme på, om vi kan gøre noget endnu bedre. Vi måler løbende, om vores indsats virker efter hensigten bl.a. vha. Brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), målarbejde i Pædagogiske Planer, via samarbejde med sagsbehandlere ift. VUM. Derudover arbejder vi med forskellige metoder ift. måling og evaluering af de pædagogiske tiltag, der sættes i søen på botilbuddet. Som eksempel bruges formularen ”Fra formål til effekt”, SMTTE-modellen, SMART-modellen.

Gennem kvalitetsudvikling og målstyring får medarbejderne en synlig effektvurdering af deres arbejde. Medarbejderne kan derved se, hvad der skal forbedres / hvad der virker godt. Derved kan vi højne det faglige fokus og bevidstheden hos hver enkelt medarbejder.

I 2004 vandt vi Københavns Kommunes kvalitetsudviklingspris. Se ansøgning til Københavns Kommunes kvalitetsudviklingspris (PDF) og Feedback-rapport (PDF) nedenfor.

KUBI-evaluering

Efterfølgende har vi i samarbejde med SUS, Socialt Udviklingscenter, gennemført en KUBI-evaluering. KUBI står for Kvalitetsudvikling gennem brugerinvolvering. Det var en proces over to år, hvor beboerne på Vinklen definerede, hvad de gerne ville have større medbestemmelse på. KUBI-udviklingsplanen blev Vinklens erstatning for den almindelige udviklingsplan, der normalt udarbejdes hver andet år.

KUBI-evalueringen tager udgangspunkt i følgende mål:

  • Større indflydelse på valg af kontaktpersoner*
  • Fokus på beboernes styrker
  • Fokus på beboernes ønsker og drømme
  • Fælles fokus på trivsel og nærvær i de enkelte grupper

Det har været berigende for os, at alle teams på Vinklen har arbejdet med de samme mål – vi har derved inspireret hinanden til nye veje og metoder. KUBI-evalueringen var en spændende og brugbar proces for både beboere og medarbejdere.

*Siden 2004 har Vinklen været igennem en større udvikling og stået overfor paradigmeskifte i den offentlige sektor, hvilket har gjort, at vi har måtte re-evaluere vores koncept for medindflydelse på valg af kontaktperson. Grundet effektiviseringer og nednormering har det ikke været muligt at imødekomme alle borgeres kontaktpersonsønsker og på Vinklen anno 2017, er det således at borgerne inddrages i, hvad de har af ønsker til kvalifikationer hos en kontaktperson: ”Hvad er vigtigt for mig, at min kontaktperson støtter mig i?”

Denne måde at gøre det på, mener vi er mere tro mod beboerens reelle medindflydelse, og det sætter ikke beboeren i en situation, hvor vedkommende får stukket blår i øjnene eller føler sig tvunget til at skulle vælge noget, der i virkeligheden ikke kan imødekommes.

Det viste sig, at nogle borgere havde svært ved at forstå forskel på ønske og valg, hvilket for nogle medførte misforståelse og frustration.

Medarbejderne foretager herefter en kvalificeret pædagogisk vurdering af hvem i teamet, der vil kunne varetage kontaktpersons-rollen for den enkelte beboer bedst muligt. Som udgangspunkt kan alle beboere gå til alle medarbejdere, og kontaktpersons-funktionen har mere karakter af en koordinerende tovholder-funktion for den enkelte.