Hans Knudsens Plads

  • ""
Bostedet Vinklen Hans Knudsens Plads ligger på Østerbro og er et §107 midlertidigt servicelov-tilbud med 12 pladser.

Målgruppen på Vinklen Hans Knudsens Plads er borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og eventuel psykiatrisk overbygning, fx angst. Målgruppen er i alderen 18-30 år. Der bor borgere, der er kontanthjælpsmodtagere, i ressource- og afklaringsforløb eller under uddannelse. Enkelte borgere har fået tilkendt førtidspension.

Der er 5 medarbejdere ansat, der dækker fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 23.00.  I weekenden er der medarbejdere fra kl. 9.00 - 21.00. Om natten kan borgerne kontakte en nattevagt telefonisk eller visuelt via en skærm på adressen eller en App på egen telefon mellem kl. 23.00 og 7.30. Nattevagten vil også fysisk være på adressen nogle timer om natten.

Der kan være op til 2-3 timer, hvor der ikke er medarbejdere til stede, da de kan være ude med en borger. Borgerne kan altid kontakte medarbejderne på mobiltelefon. Der ringes tilbage, hvis der indtales en besked på svareren med ønske herom.