Beboerråd og beboer/husmøder

Beboerrådet på Vinklen består af to beboerrepræsentanter fra hvert team. Hver beboerrepræsentant har en medarbejder fra eget team med.

Beboerrådet på Vinklen består af to beboerrepræsentanter fra hvert team i Thomas Laubs Gade. Hver beboerrepræsentant har en medarbejder fra eget team med.

Beboerrådets arbejdsopgaver

Beboerrådet afholder møde en gang om måneden. Dog ikke i sommerferien og i december måned. Beboerrådet arbejder med overordnede forhold vedrørende beboerne, deres trivsel og liv på Vinklen. Beboerrådet vedtager retningslinjer, når der er et ønske eller behov for det.

Beboerrådet har blandt andet arbejdet med:

  • Fastlæggelse af traditioner og fester på Vinklen
  • Demokrati
  • Forældre- / pårørendepolitik
  • Medbestemmelse i forhold til valg af kontaktperson
  • Drøftelse af ønsker om udvikling ud fra KUBI-analysen

Demokrati og medbestemmelse i udvalgsarbejdet
Beboerrådet arbejder for at beboerne udvikler de kompetencer, der skal til for at arbejde med demokrati og medbestemmelse. Udvalget har blandt andet udarbejdet faste retningslinjer for mødernes afholdelse. Beboerne skiftes til at være ordstyrer og formand. En af personalerepræsentanterne agerer næstformand. Beboerrådet beskæftiger sig med, hvad der sker i de forskellige teams og behandler input som de forskellige teams på deres beboer/husmøder har arbejdet med. F.eks: De enkelte teams kommer med forslag til, hvad der skal arbejdes med i beboerrådet. Beboerrepræsentanterne trænes i, at repræsentere deres medbeboere fra teamet.

Beboer/husmøder

Hvert team mødes 1 gang pr. måned og afvikler deres eget lokale beboer/husmøde.

Se under ”Selv- og medbestemmelse” i menuen til højre.