Vinklen

Vinklen er et botilbud for borgere med en nedsat funktionsevne og/eller udviklingsforstyrrelse. Det er overvejende unge borgere, der bor på Vinklen.

Vinklen ligger under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, der er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.